Cursussen

Wij verzorgen EHBO-cursussen zowel voor beginners als voor gevorderden. Ook voor aparte cursussen Eerst Hulp Aan Kinderen (EHAK), AED/reanimatie (zowel volwassenen als kinderen) en Sportletsels kun je bij ons terecht. Deze onderwerpen komen uiteraard ook in de EHBO-cursussen aan bod.

Alle cursussen worden op dinsdagavond gegeven in het Rendierhof, Rotterdam Kralingseveer. Aanvangstijd is 20:00 uur. Een seizoen begint steeds in de laatste week van september of in de eerste week van oktober. Kijk voor de precieze datum op het rooster.

Cursus voor gevorderden

Tijdens de cursus voor gevorderden worden alle regelmatig alle onderwerpen uit de EHBO besproken. Ook EHAK, sportletsels en uiteraard AED/reanimatie komen aan bod. Eenmaal per seizoen wordt een competentietest afgenomen. Bij voldoende resultaat wordt het EHBO-diploma verlengd. Voor wie beslagen ten ijs wil komen wanneer zich een groot of klein incident voordoet is het zeker aan te raden een EHBO-diploma te bezitten!

Klik hier voor het rooster seizoen 2023/2024.

Cursus voor beginners

Bij voldoende interesse start er elk seizoen een beginnerscursus. De cursus bestaat uit 12 avonden waarin u leert hoe te handelen bij een hartstilstand, hoe de AED te gebruiken, maar ook eerste hulp te verlenen bij bijvoorbeeld botbreuken, brandwonden, verslikking enz. Blijf geen toeschouwer maar geef u op via onderstaand formulier of bel 06 5427 7900 voor een gedegen cursus in een prettige sfeer.

Klik hier voor het lesprogramma.

AED/reanimatie

Wij verzorgen losse AED/reanimatiecursussen. Je behaalt dan geen EHBO-diploma maar een apart certificaat. De cursus bestaat uit twee lesblokken en wordt afgesloten met een toets waaraan een officieel diploma van de NRR en/of Oranje Kruis is verbonden. Deze cursus kost € 65,00.

Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK)

Wij verzorgen ook losse EHAK-cursussen, hierin ligt de nadruk op het behandelen van grote en/of kleine letsels bij kinderen. In deze cursus komt ook het reanimeren van kinderen aan bod. Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat. Jaarlijks bieden we ook een herhalingsles aan. Klik hier voor het rooster van de EHAK-cursus.

EHBO-vereniging Kralingseveer

Schrijf mij in:

6 + 10 =

Kijken helpt niet. Hulp verlenen wel !!!